Kinnisvara tagatisel laen juriidilistele isikutele

Kinnisvara tagatisel laen on mõeldud Sinu suuremate unistuste püüdmiseks. Elus tuleb olla julge ning võtta sel sarvist kinni. Meie aitame Sind hea meelega Sinu unistusteni, andes Sulle kinnisvara tagatisel laenu.

NB! Alates 21.03.2016 väljastame seda laenutoodet ainult juriidilistele isikutele (OÜ, AS, FIE)

* Tagatiseks sobib kinnisvara kõikjal Eestis.
* Vajadusel anname lisalaenu, kui tagatise väärtus on piisav. Laenu tähtaega võib ka pikendada ning vajadusel võid taotleda ajutist maksepuhkust.

 

SAMMUD LAENU SAAMISEKS:

1. Helista meile telefonil +372 7 302 155 või +372 512 1510 (tööpäeviti 8:30-17:30).

2. Võimalusel tule meie kontorisse: Aleksandri 1-36, Tartu kesklinn (Hansakeskuse taga). Pakume Sulle tasuta konsultatsiooni ning leiame sobiva laenulahenduse.

3. Ütle oma laenusoov ning igakuise tagasimakse võimalik suurus ning meie laenuhaldur arvutab laenu tähtaja ning leiab koos Sinuga parima lahenduse.

4. Sobivusel sõlmime laenulepingu. Kinnisvarale hüpoteegi seadmiseks sõlmitakse notaris leping, mis tähendab, et omanik jääb omanikuks, kuid vara hakkab vastutama võetud laenu eest.

5. Kui laenusumma käes, siis tuleb edaspidi järgida laenulepingut. Laenu võib varem tagastada, samuti anname vajadusel lisalaenu, kui tagatise väärtus on piisav. Laenu tähtaega võib ka pikendada ning vajadusel võib taotleda ajutist maksepuhkust.

Kinnisvara tagatisel laenu taotluse vorm:

Kinnisvara tagatisel laen on kiire ja mugav. Tartu piirkonnas teostame kinnisvara hindamise samal päeval ning mujal Eestis tuleb hindaja kohale tavaliselt 2 tööpäeva jooksul. Samal ajal broneerib TRIMO juba enne hindamist notariaja. Alates soovi esitamisest ca 2 tööpäeva jooksul saab minna notarisse hüpoteegi seadmise lepingut sõlmima ning järgmisel päeval on laen enamasti juba kliendi arvelduskontol. Sõltuvalt piirkonnast ja asjaoludest võtab laenu kättesaamine aega 3 kuni 5 tööpäeva.


TAOTLEJA:
Palun määra, kas oled füüsiline- või juriidiline isik.


LAENU ANDMED:

Soovitav laenusumma:(*)
Palun sisesta soovitud laenusumma kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Näide: 9000

Tagasimakse periood:(*)
Palun märgi millise aja jooksul soovid laenusumma meile tagastada.


TAOTLEJA ANDMED:

Eesnimi:(*)
Palun sisesta oma eesnimi.

Perekonnanimi:(*)
Palun sisesta oma perekonnanimi.

Ärinimi:(*)
Palun sisesta oma ärinimi.

Registrikood:(*)
Palun sisesta oma ettevõtte registrikood kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Isikukood:(*)
Palun sisesta oma isikukood kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Pangakonto number:(*)
Palun sisesta oma IBAN- ehk pangakonto number. Näide: EE532200221027101091

Põhitegevusala:(*)
Põhitegevusala sisestamata. Palun sisesta oma ettevõtte põhitegevusala.

E-post:(*)
Palun sisesta oma e-posti aadress. Näide: info@trimo.ee

Telefon:(*)
Palun sisesta oma telefoninumber kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (võib kasutada ka sümbolit +).


Elukoha aadress:(*)
Elukoha aadress sisestamata. Palun sisesta oma elukoha aadress.

Tegevuskoha aadress:(*)
Tegevuskoha aadress sisestamata. Palun sisesta oma ettevõtte tegevuskoha aadress.

Linn / vald:(*)
Linn / vald sisestamata. Palun sisesta oma linn / vald.

Maakond:(*)
Palun vali maakond, kus hetkel resideerud.

Postiindeks:(*)
Palun sisesta postiindeks kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.


Ülalpeetavad:(*)
Palun vali, mitu ülalpeetavat Sul on.

Perekonnaseis:(*)
Palun vali perekonnaseis.

Haridus:(*)
Palun vali omandatud haridustase.

Töökoht:(*)
Palun sisesta oma töökoht. Näide: Firmanimi AS (kui Sa ei tööta, siis sisesta - ).

Amet:(*)
Palun sisesta oma ametinimetus. Näide: Keevitaja (kui Sa ei tööta, siis sisesta - ).


Taotleja igakuised tulud:(*)
Palun sisesta oma neto sissetulek kuus kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Näide: 1200

Taotleja igakuised kohustused:(*)
Palun sisesta kui suured on Sinu igakuised kulutused kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Näide: 800


TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED:

Eesnimi:(*)
Palun sisesta taotleja esindaja eesnimi.

Perekonnanimi:(*)
Palun sisesta taotleja esindaja perekonnanimi.

Isikukood:(*)
Palun sisesta taotleja esindaja isikukood kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

E-post:(*)
Palun sisesta taotleja esindaja e-posti aadress. Näide: info@trimo.ee

Telefon:(*)
Palun sisesta taotleja esindaja telefoninumber kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (võib kasutada ka sümbolit +).

Esindusõiguse alus:


Taotleja 6 kuu pangakonto väljavõte:
Võimalusel, lisage taotlusele ka oma viimase kuue kuu pangaväljavõte. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .XLS, .XLSX, .DOC või .DOCX.


KINNISVARA ANDMED:

Objekti aadress:(*)
Palun sisesta objekti aadress.

Objekti tüüp:(*)
Palun sisesta kinnisvara objekti tüüp.

Kinnistu number:
Võimalusel sisesta kinnistu number.

Katastritunnus:
Võimalusel sisesta katastritunnus.

Pilt 1:
Võimalusel, lisage taotlusele kinnisvara pilt, mille tagatisel laenu taotlete. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .PNG, .JPEG, .DOC, .DOCX või .AI.

Pilt 2:
Võimalusel, lisage taotlusele kinnisvara pilt, mille tagatisel laenu taotlete. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .PNG, .JPEG, .DOC, .DOCX või .AI.

Pilt 3:
Võimalusel, lisage taotlusele kinnisvara pilt, mille tagatisel laenu taotlete. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .PNG, .JPEG, .DOC, .DOCX või .AI.

Pilt 4:
Võimalusel, lisage taotlusele kinnisvara pilt, mille tagatisel laenu taotlete. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .PNG, .JPEG, .DOC, .DOCX või .AI.

Hindamisakt:
Võimalusel, lisage taotlusele ka kinnisvara hindamisakt. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .XLS, .XLSX, .DOC või .DOCX.

Konto väljavõte:
Võimalusel, lisage taotlusele kinnisvara konto väljavõte. Lubatud failide formaadid: .PDF, .JPG, .XLS, .XLSX, .DOC või .DOCX.


TAOTLEJA ON KINNISVARA OMANIK:

Palun määra, kas taotleja on kinnisvara omanik.

Omaniku täisnimi või firma nimi:(*)
Palun sisesta omaniku täisnimi või firma nimi.

Omaniku isiku- või registrikood:(*)
Palun sisesta omaniku isiku- või registrikood.

Omaniku e-post:(*)
Palun sisesta omaniku e-posti aadress. Näide: info@trimo.ee

Omaniku telefon:(*)
Palun sisesta omaniku telefoninumber kasutades ainult numbrilisi väärtuseid: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (võib kasutada ka sümbolit +).


Enne laenu taotlemist, nõustuge palun tingimustega.Taotleja annab TRIMOLE õiguse koguda täiendavaid andmeid ning töödelda kõiki esitatud ja TRIMO poolt kogutud andmeid (sh kliendi esindaja andmeid) TRIMO üldtingimustes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Taotleja kinnitab, et ta on enne andmete esitamist TRIMO üldtingimustega tutvunud ning on seeläbi teadlik oma õigustest seoses isikuandmete töötlemisega krediidiandja poolt. TRIMO üldtingimused on kättesaadavad TRIMO koduleheküljel www.trimo.ee.

Andmete esitamisega kinnitab taotleja esitatud andmete õigsust ja täielikkust ning sealhulgas seda, et on krediidiandjale esitanud kõik andmed ja asjaolud, mis puudutavad laenu taotlemist ja kasutamist ning võivad mõjutada taotleja majandusliku olukorra või laenu tagastamisvõime hindamist või laenuotsuse tegemist. Taotleja kinnitab, et tema teovõimet ei ole piiratud ning puuduvad asjaolud, mis võiksid mõjutada tema otsustusvõimet.

Sisestage turvakood:
Sisestage turvakood:
Palun sisestage korrektne turvakood.

Lugupeetud kliendid. Taotluse täitmine pole laenude väljastamise aluseks. Laenulepinguid sõlmime kontoris (Aleksandri 1-36, Tartu) kohapeal kui ka e-posti teel, digitaalse allkirja abil. Enne laenutaotluse esitamist soovitame hoolikalt läbi mõelda oma vajadused ja võimalused.

MEIE PARTNERID:

 

KIRJUTA MEILE:

E-post:
Teema:
Sõnum:
Turvaküsimus: Kui palju on 2+1+2?